ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Предлагаме организация на безопасни условия на труд. Нашата службата по трудова медицина Медико ЕООД е регистрирана от МЗ с Удостоверение № 168 от 28.11.2000 г., пререгистрирана с Удостоверение за промяна на регистрация № 190-4/14.02.2014 г.

Разполагаме с необходимите квалифицирани специалисти свързани с качественото обслужване  на фирмите по безопасни и здравословни условия на труд. На разположение сме на работодателите за задължителното обслужване на работещите в съответствие с изискванията на Закона  за здравословни и безопасни условия на труд ./ДВ. бр.124 от 1997г./

В екипа на службата влизат:Трудова медицина

 • Д-р Мая Григориева Ляпина - р-тел Служба по трудова медицина
 • Д-р Гергана Христова Георгиева - лекар трудова медицина
 • Д-р Георги Иванов Кънев - лекар трудова медицина
 • Д-р Христо Тошков Христов - лекар трудова медицина
 • Д-р Тодор Костадинов Гирджиков – лекар трудова медицина

Основните дейности са:

 • оглед и изготвяне на план програма за оценка на риска по работните места;
 • извършва специализирани измервания на факторите на работната среда: осветеност, микроклимат, инпеданс, заземление;
 • консултира и подпомага на работодателя;
 • наблюдава здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа;
 • разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 • обучение на работниците и длъжностни лица по правила за опазване на здравето и безопасността при работа;
 • организира и извършва профилактични медицински прегледи;
 • разработва и предоставя на работодателя необходимите документи,инструкции,формуляри и оценки по нормативни документи свързани със ЗБУТ.

Трудова медицинаНашите клиенти са:

НЕК ЕАД; ЕСО ЕАД, Райфайзенбанк България ЕАД, Германос Телеком България ЕАД, Датекс ООД, Макс телеком ООД, Лео експрес ООД, Емпорики Банк ЕАД, Изпълнителна агенция железопътна администрация, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието, УМБАЛ Света Анна, Тандем – В ООД, КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПИКАДИЛИ АД, ПЪТСТРОЙ-92 АД, Аксон България ООД, КИА Моторс България АД и много други фирми в цялата страна.

С широкия набор от услуги, с високотехнологичния начин на работа и добрите ни партньорски взаимоотношения  ние се стараем да осигурим Вашия комфорт и спокойствие. Опитният ни персонал работи прецизно като се съобразява със спецификата на Вашите персонални изисквания в удобно за Вас време. Доверете ни се! Ние ценим Вашето време и искаме да Ви спестим излишни грижи и пропиляно време.

АНЕТИ

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1505,   ул. Черковна 33

GSM: +359 899 19 20 19

e-mail: info2@aneti.net   Skype: aneti-7

Кликнете за да ни звъннете

Skype Me™!

Работно време:
Пон. - Петък : от 09:00 до 18:00
Почивни дни: Събота и Неделя

Как да стигна до офиса?

Страницата за трудова медицина последно бе редактирана на 21/05/2014.

Разгледайте по подробно за Почистване, Абонаментно почистване, Основно почистване, Цени почистване домове офиси, Машинно почистване, АНТИСЛИП
защита против подхлъзване
, Озеленяване, Машини препарати и пособия, Хигиенни материали, Промоции за почистване, Допълнителни услуги, Снегопочистване, Биоразмразител и ТРУДОВА МЕДИЦИНА.